Facebook ablak

Csatlakozz hozzánk!

iwiw logo  facebook logo  rss logo  mami logo

Tetszik az oldal,

Keresés a webhelyen

TAJ kártya igényléseÚjszülöttek részére
Az újszülött első TAJ kártyájának kiállítása és postázása automatikusan történik, külön teendője a szülőknek nincs. Az okmányirodák az újszülött adatairól hivatalból tájékoztatják
az illetékes (lakóhely szerinti) egészségbiztosítási pénztárat. Ezt követően az egészségbiztosító hivatalból soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ számát igazoló hatósági igazolványt.
Első alkalommal a TAJ kártyát díjmentesen állítja ki az egészségbiztosítási pénztár.
 
TAJ kártyán szereplő adat módosítása
A TAJ-kártyán is szereplő személyazonosító adatok változása esetén új TAJ-kártya kiállításáról kell gondoskodni. Amennyiben a TAJ szám tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, azt a regionális egészségbiztosítási pénztárnál, az erre szolgáló igénylőlapon be kell jelenteni, és a regionális egészségbiztosítási pénztár díjmentesenkiállítja az új hatósági igazolványt és átadja, illetve megküldi a kérelmezőnek. 
 
TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén
Abban az esetben, ha a TAJ kártya elveszett, megrongálódik vagy ellopják, A 3517-I. jelű
igénylőlapon
 újat lehet igényelni a regionális egészségbiztosítási pénztárnál.
Az újabb kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, ami jelenleg 2.200 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró regionális egészségbiztosítási pénztár számlájára átutalással, vagy az egészségbiztosító által rendelkezésre bocsátott készpénzátutalási megbízáson lehet megfizetni. Személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat az egészségbiztosító házipénztárába is be lehet fizetni.
A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve:
1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 27
Központi telefonszám: 06-1-288-5100
Központi faxszám: 06-1-288-5399
Elektronikus levélcím: kmrep@oep.hu
Központi Ügyfélszolgálat:
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.
Telefon: 06-1-288-5100
Fax: 06-1-288-5235
Ügyfélfogadási idő:
hétfő : 8 - 14.30 óráig
kedd: 8 - 14.30 óráig
szerda: 8 - 17.30 óráig
csütörtök: 8 - 14.30 óráig
péntek: 8 - 12.00 óráig
Telefonos ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök:  8.00-14.30 óráig
Péntek:                 8.00-12.00 óráig
 
Európai Uniós egészségbiztosítási ügyek telefonos ügyfélfogadási ideje:
Hétfő – Csütörtök:  8.00-16.00 óráig
Péntek:                 8.00-12.00 óráig

FONTOS!
Figyelemmel arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései miatt személyes adatot érintő, konkrét ügyekben telefonon keresztül nem adhatunk információt (pl. a folyósított táppénz összege, TAJ szám stb.) javasoljuk, hogy elsősorban akkor szíveskedjenek ügyintézőnk kapcsolását választani, ha a már meghallgatott tájékoztató - amely ügyfeleink leggyakrabban feltett kérdéseire adott válaszokat is tartalmazza - nem nyújtott kielégítő általános felvilágosítást.
Konkrét ügyekben szíveskedjenek személyesen vagy írásban megkeresni egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervünket.
TAJ kártya postai úton történő ügyintézéséhez az alábbiak szükségesek:
Ki kell tölteni az igénylő lapot: 3517-I. számú nyomtatvány.
Be kell fizetni 2.200 Ft –ot postai csekken.
A személy igazolvány és lakcimkártya fénymásolatát csatolni kell, ezenkívül a levélben küldeni kell egy válaszborítékot, amely meg van címezve saját címünkre.
A paksamétát elküldjük az illetékes címre Budapesten ide:
Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
TAJ nyilvántartási osztály, 1387 Budapest, Pf.27
Figyelem, csak a Budapestiekre vonatkozik ez a cím.
A többi ügyfélszolgálat itt található. 
Egyéb infók:  Lányok, ha férjhez mentek, a névváltozás miatti csere ingyenes.