Facebook ablak

Csatlakozz hozzánk!

iwiw logo  facebook logo  rss logo  mami logo

Tetszik az oldal,

Keresés a webhelyen

Óvodáztatási támogatás ügyintézése

Ki állapítja meg az óvodáztatási támogatást?
A települési önkormányzat jegyzője.

Kinek állapítható meg az óvodáztatási támogatás?

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
 • a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
 • továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte.

Hogyan történik az óvodáztatási támogatás folyósítása?
A pénzbeli támogatás első alkalommal történő folyósításának időpontja attól függ, hogy a szülő a gyermeket mikor íratja be az óvodába.
A jegyző a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal folyósít pénzbeli támogatást, ha a gyermek óvodai beíratása

 • a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
 • a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének december hónapjában,
 • a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
 • a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában történik.
A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig
 • a tárgyév június hónapjában,
 • a tárgyév december hónapjában, a jegyző pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.

Természetben nyújtható-e a támogatás?

A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő legfeljebb huszonegy napon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.
A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítása.

Mi minősül rendszeres óvodába járásnak?

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha
 • a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és
 • a szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma

együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Ha a gyermek óvodát vált, a települési önkormányzat jegyzője minden érintett óvodától beszerzi a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolást.
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Aki gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, méltányossági kérelmet adhat be a helyi önkormányzat szociális osztályára, ahol döntenek a támogatás mértékéről.
Ehhez az ügyintézéshez szükséges iratok: 
- kérelem, az intézmény környezettanulmánya, javaslata,
- óvoda igazolás (van ahol a Hivatal szerzi be)
- a kérelmező saját és családtagjai részéről a benyújtást megelőző három havi nettó jövedelemről szóló igazolás

Ügyintézés kezdeményezhető: 
- személyesen, vagy meghatalmazottja útján az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben
- postai úton